Kliknij klawiszem myszy w dowolne miejsce na stronie, a następnie klawiszem TAB, możesz przechodzić między linkami.

Zajęcia kluboweRehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów terapii zajęciowej jest ważnym elementem systemu wsparcia osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia lub poważnie utrudnia aktywne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Sieć placówek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej  na terenie kraju stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia zatrudnienia, możliwość pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia pracy. W związku z powyższym aby rozszerzyć zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych.


W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gnieźnie, zajęcia klubowe organizowane są od września 2018 r. Prowadzone są one dla dorosłych osób niepełnosprawnych, oczekujących na przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej bądź też dla byłych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.


Zajęcia klubowe odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, między  15:00-17:00 i prowadzone są za pomocą indywidualnych i grupowych metod pracy.


Zajęcia klubowe prowadzą następujące formy aktywności wspierające osoby niepełnosprawne życiu zawodowym i społecznym:


- zawodową – kształcenie umiejętności zawodowych, samowystarczalność, zasoby, postawa zawodowa, tempo i motoryka pracy, akceptacja współpracowników i stosunek do opiekuna pracy, wrażenie ogólne;


- społeczną – czynności życia codziennego i ogólna zaradność, sfera intelektualna, sfera społeczna, sfera emocjonalno – motywacyjna;


- pozostałą, na którą składają się: terapia psychologiczna, muzykoterapia, aktywizacja zawodowa, choreoterapia, teatro i filmoterapia, ludoterapia i rekreacja.REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAJĘĆ KLUBOWYCH PRZY WTZ GNIEZNO - POBIERZ

Dostępność
Kontrast
Czarno biały
Białe tło
Podkreślenie odnośników
Sterowanie klawiaturą