Kliknij klawiszem myszy w dowolne miejsce na stronie, a następnie klawiszem TAB, możesz przechodzić między linkami.

Komputerowa

W sali tej podopieczni z pomocą terapeuty zajęciowego opanowują umiejętności związane z posługiwaniem się sprzętem komputerowym takim jak myszka czy klawiatura.  Uczestnicy uczą się tu również obsługi podstawowych programów komputerowych oraz korzystania z internetu.

Dużą popularnością cieszą się też różnego rodzaju gry o charakterze edukacyjnym. Pracownia komputerowa wydaje także kwartalnik „Warsztatowa Gazetka Informacyjna”.

 

Reasumując  - zasadniczym celem zajęć na wszystkich pracowniach jest ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, a niekiedy nawet talentów naszych uczestników. Chcemy by czerpali oni radość z efektów własnej pracy.  Ponadto praca z naszymi podopiecznymi ma na celu  pobudzenie ich aktywności oraz rozwijanie sfery  manualnej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej.  Zajęcia w pracowniach wyrabiają również poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Rozwijają koncentrację, wyobraźnię oraz kształtują cierpliwość.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach ćwiczona jest komunikacja interpersonalna, a także umiejętność współpracy w grupie.

Dostępność
Kontrast
Czarno biały
Białe tło
Podkreślenie odnośników
Sterowanie klawiaturą